La page est en train de chargement

Riblerja dhe konsolidimi i të gjitha kartelave tuaja të kreditit

Blog | Blerje kredie | Kartë krediti

Nëse përdorni kartela të shumta krediti, një ditë mund të përballeni me një mal borxhi. Me këtë situatë fatkeqe dhe një normë interesi prej 12.5%, është koha e fundit të rishikoni gjendjen dhe të shmangni kostot.

Zgjidhjet për të përmirësuar gjendjen tuaj financiare, ekzistojnë. Kjo ka të bëjë me klientët privatë dhe më pak me klientët afaristë, pasi që shuma e kredisë në përgjithësi nuk mund të kalojë 20,000.00 CHF, në varësi nga kartela e kreditit.

Puna kryesore këtu është që të transferohen të gjitha detyrimet e kartelave të kreditit në një të tillë. Në fakt, përdorimi i shumë kartelave çon në mbingarkesë më shpejt dhe nuk e thjeshtëson pasqyrën e detyrimeve. Në atë mënyrë ju keni më shumë shpenzime dhe kosto të sigurimit si dhe keni më shumë persona kontakti.

Nëse kontaktoni një kompani kredish personale të specializuar për bashkimin e huave dhe blerjen e kredive, ju mund të kurseni dhe përmirësoni gjendjen tuaj financiare. Kompania e kreditit privat kujdeset për pjesën administrative dhe dokumentet e nevojshme për shlyerjen e detyrimeve rrjedhëse në institucionet përkatëse të kredive.

Bashkimi dhe riblerja e kredive në ndonjë rast mund t’jua kursejë deri në 40% të interesit, pasi që normat e reja të interesit variojnë nga 4.5% deri në maksimum 9%.

Me kartelën e mëparshme të kreditit, ju keni amortizuar pak kredinë tuaj ndërkohë që keni paguar interes të lartë. Me situatën e rregulluar, ju tani keni një kartelë krediti pa borxhe dhe falë kredisë ju mund t`ia përshtatni nevojave tuaja personale shumën e këstit dhe kohëzgjatjen.

Ju filloni me një kredi të vetme, menaxhoni buxhetin tuaj, keni një pikë të vetme kontakti dhe merrni vetëm një faturë. Rregullimi i një karte të vetme krediti është një vendim i arsyeshëm dhe do t’ju ndihmojë të mbani të shëndetshme financat tuaja.

Bashkimi dhe riblerja e detyrimeve aktuale janë vendime të arsyeshme që një institucion privat i kredive mund t`ua ofrojë në çdo kohë. Ndërkohë përfitoni nga këshillat e specializuara të institucionit kredidhënës. Ju keni po ashtu edhe mundësinë e rritjes së shkallës së amortizimit ose shlyerjes më të shpejtë të borxhit

Bashkimi dhe riblerja e kredive, një opsion për ta ndjekur, për ta bërë jetën tuaj më të lehtë.

Artikull i shkruar nga Münür ASLAN Drejtor i Cashflex MultiCredit Sàrl.