La page est en train de chargement

Kredi për të ndryshme

A është situata juaj e veçantë? Zgjidhjet tona gjithashtu

check Kredi për të ndryshme

Vlera në CHF

Kohëzgjatja

Pagesat mujore nga

Pagesa mujore përfshirë amortizimin, kamatat dhe sigurimi në rast vdekjes nga

257 CHF

mujore

Nga 4.5%
 

Pagesat mujore/ Përfshirë edhe rimbursimet :

 • Amortizimi
 • Kamatat
 • Sigurimi në rast vdekjes

Sipas ligjit, ndalohet dhënia e një kredie për konsumim në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (art. 3 LCD). Shembull i një llogaritjeje: Finansimi 10’000 SFr. Përqindja e interesit vjetor efektiv nga 4.5 deri 9.9% i jep koston totale për 12 muaj, nga 240.- deri 520 Sfr. Përqindja e kamatës ndryshon sipas situatës të secilit klient. Nuk ka asnjë aplikim apo kosto shtesë: ju paguani vetëm interesin e kredisë. Cashflex MultiCredit Sàrl është regjistruar si një Departament tregtar në kantonin e Fribourg që nga prilli viti 2007. ID: CHE-113.592.711

Një projekt, kredite të ndryshme

Një projekt? A e dini kapacitetin tuaj aktual financiar?

Cilado qoftë projekti juaj, ju mund të përfitoni nga një kredi ose disa kredi të ndryshme për financim specifik ose pagesa në llogarinë tuaj të një shume që e keni lirisht dhe në konfidencialitet të plotë.

MultiCredit ju mundëson norma më atraktive të interesit në treg për kredinë tuaj ndërmjet 3,000 CHF dhe 400,000 CHF.

Specialistët tanë marrin përsipër falas punët administrative dhe e bëjnë më të lehtë jetën tuaj!

Marrja e një kredie në Zvicër, pa ndonjë arsye

 • Kushtet e ripagesës së kredisë variojnë nga 12 deri në 84 muaj
 • Përfitoni nga këstet fikse mujore me një normë të ulët interesi
 • Merrni një ofertë të qartë, të kuptueshme për të përmbushur buxhetin
 • Rregulloni modalitetet e ripagesës për të përfituar nga potenciali tatimore
 • Përfitoni nga shërbimet e sigurta online

Konfidencialiteti i projektit tuaj. Të dhënat tjera shtesë nuk janë të nevojshme.

Personal loan in 4 steps
Car loan Switzerland

Kredite të ndryshme: Një zgjidhje fleksibile

Analizat dhe ofertat e bëra me porosi janë çelësat për qetësinë tuaj.

 • Zgjidhni lirshëm shumën e nevojshme për projektin tuaj
 • Periudha e ripagimit të adaptueshëm
 • Shlyerja e parakohshme e mundshme me interes më të ulët
 • Për punonjësit e përhershëm ose të përkohshëm
 • Zgjidhje shtesë për të lehtësuar kompensimet dhe pagesa mujore

Zgjidhjet tona, përparësitë tuaja

Ne bëjmë edhe më shumë për Ju

 • Analizë të besueshme falas
 • Dorëzim i shpejtë, falas dhe jo detyrues i ofertës
 • Pas mbylljes së kontratës; transferimi i parave tuaja pas14 ditësh, pas nënshkrimit të kontratës
 • Kontaktoni me ne për të përfituar nga kushtet e favorshme të tregut

 • Siguria dhe konfidencialiteti
 • Afërsia dhe përgjegjësia
 • Mbështetje e garantuar në më pak se 24 orë
 • Shkalla e ulët e kredisë sesa konkurrenca

Sido që të jetë projekti, Multicrédit propozon që të procedoni tutje me kërkesën tuaj të shpejtë në platformën e sigurt online, në mënyrë diskrete. Zgjidhni shumën e dëshiruar.

Lejoni të ju këshillojmë. Besojuani kërkesën tuaj një specialisti.

Llogaritësi i buxhetit

Çfarë mundësie për kredi keni ?

Planifikoni me llogaritësin tonë të buxhetit dhe rastet e studimit

Llogarit buxhetin tim >

Në shërbimin tuaj !

Ju keni pyetje në lidhje me ndonjë ofertë tonën, atëherë merrni një këshillim nga specialistët tanë ?

T: 026 322 23 10   M: 079 903 57 39
info@multicredit.ch