La page est en train de chargement

Bëni realitet projektin tuaj

Kreditë

check Kreditë

Vlera në CHF

Kohëzgjatja

Pagesat mujore 4,9%

0

mujore

Pagesat mujore 9,9%

0

mujore

Kamatat

0

vlera shtesë e dëshiruar

Kamatat

0

vlera shtesë e dëshiruar

Shuma e paguar

0

në vlerë prej 4,9%

Shuma e paguar

0

në vlerë prej 9,9%

 

Pagesat mujore/ Përfshirë edhe rimbursimet :

 • Amortizimi
 • Kamatat
 • Sigurimi në rast vdekjes

Të dhëna për gjendjen tuaj personale aktuale ?

Kreditë e personalizuara, është e mundur

MultiCredit, specialist për një zgjidhje të kredisë private, riblerja dhe grumbullimi i huadhënieve, propozon normën më të mira të interesit në Zvicër, në vlerë prej 3,000 CHF deri në 400,000 CHF. Ne i kushtojmë një rol të rëndësishëm çdo situate të veçantë, në mënyrë që të përfaqësojmë edhe më mirë interesat tuaja. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, që në çdo situatë ne të mbrojmë interesat tuaja.

 • Në parim, vendimi për kredinë brenda 5 minutave
 • Përpunim falas i kërkesës tuaj duke paraqitur një ofertë pa angazhimin tuaj
 • Besueshmëria e garantuar (ne i nënshtrohemi sekretit bankar)
 • Pagesa fleksibile për një periudhë 12 deri në 84 muaj
 • Ulja e kësteve dhe normës së interesit
 • Modalitete fleksibile dhe të personalizuara (kohëzgjatja, norma e interesit, shuma)
 • Shlyerja e parakohshme e kredisë është e mundur në çdo kohë

 • Zviceran dhe të huaj me letërnjoftim (ID) C përfitojnë nga zbritja prej taksave nga të ardhurat
 • Trajtim i thjeshtë dhe përpunim më i shpejtë sesa një kërkesë hipotekare ose Leasing
 • Ne marrim përsipër punët administrative të kërkesës tuaj
 • Përpunim i thjeshtë, i shpejtë dhe i matur
 • Përgatitja e kërkesës tuaj nga specialistët tanë
 • Këshillimi personal në faqen tonë të internetit ose në zyrat tona

Çdo banor rezident në Zvicër, qoftë zviceran ose i huaj me letërnjoftim (ID) B, C ose me (D, E, G et H) kanë mundësinë të përmirësojnë likuiditetin e tyre ose të realizojnë potencialin e kursimit. Përfitoni nga analiza e projektit tuaj duke kërkuar një ofertë të shpejtë, të përshtatur dhe jo detyruese.

Kredia juaj në 4 hapa

E thjeshtë dhe e shpejtë

Kërkesë

Ju plotësoni formularin e kërkesës për kredi sipas nevojave tuaja.

2 min

Propozim

Ne analizojmë rastin tuaj dhe propozojmë një zgjidhje.

12 orë

Nëshkrimi

Sapo të jetë e gatshme kontrata, ju vetëm duhet ta nënshkruani atë dhe ta dërgoni te ne.

24 orë

Transferi

Shuma do të transferohet në llogarinë tuaj.

14 ditë (periudha ligjore)

MultiCredit

Gjetja e zgjidhjes më të mirë në interes të klientëve tanë është përparësi kryesore e jona

MultiCredit, përkushtimi ynë për të mbështetur klientët tanë në jetën e përditshme falë këshillimeve të personalizuara, zgjidhjeve relevante dhe afatgjate.

Kredi private, riblerje të huadhënies, riblerje të Leasingut, riblerje dhe grumbullimit të mbetjes në kartelat e kreditit, kartelave të kreditit, por edhe ndihmë për shlyerjen e borxheve, specialistët tanë pos që ju shoqërojnë nga ana tjetër edhe ju këshillojnë në të gjitha sferat.

 • Siguria dhe konfidencialiteti
 • Afërsia dhe përgjegjësia
 • Mbështetje e garantuar në më pak se 24 orë
 • Shkalla e ulët e kredisë sesa konkurrenca

Llogaritësi i buxhetit

Çfarë mundësie për kredi keni ?

Planifikoni me llogaritësin tonë të buxhetit dhe rastet e studimit

Llogarit buxhetin tim >

Në shërbimin tuaj !

Ju keni pyetje në lidhje me ndonjë ofertë tonën, atëherë merrni një këshillim nga specialistët tanë ?

T: 026 322 23 10   M: 079 903 57 39
info@multicredit.ch