La page est en train de chargement

Kreditë

Bëni realitet projektin tuaj

check Kreditë

Vlera në CHF

Kohëzgjatja

Pagesat mujore nga

Pagesa mujore përfshirë amortizimin, kamatat dhe sigurimi në rast vdekjes nga

257 CHF

mujore

 

Pagesat mujore/ Përfshirë edhe rimbursimet :

 • Amortizimi
 • Kamatat
 • Sigurimi në rast vdekjes

Shembull i llogaritjes: Financimi 10.000 CHF. Një normë interesi efektive vjetore prej 4.5% në 9.9% rezulton në kosto totale për 12 muaj nga 240 CHF në 520 CHF. Norma përfundimtare e interesit ndryshon, në varësi të situatës së secilit klient, nga 4.5% në 9.9%. Nuk ka aplikim ose kosto shtesë: ju paguani vetëm interesin e huasë.

Kredi me situatën tuaj aktuale?

Kreditë e personalizuara, është e mundur

MultiCredit, specialist për një zgjidhje të kredisë private, riblerja dhe grumbullimi i huadhënieve, propozon normën më të mira të interesit në Zvicër, në vlerë prej 3,000 CHF deri në 400,000 CHF. Ne i kushtojmë një rol të rëndësishëm çdo situate të veçantë, në mënyrë që të përfaqësojmë edhe më mirë interesat tuaja. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, që në çdo situatë ne të mbrojmë interesat tuaja.

 • Në parim, vendimi për kredinë brenda 5 minutave
 • Përpunim falas i kërkesës tuaj duke paraqitur një ofertë pa angazhimin tuaj
 • Besueshmëria e garantuar (ne i nënshtrohemi sekretit bankar)
 • Pagesa fleksibile për një periudhë 12 deri në 84 muaj
 • Ulja e kësteve dhe normës së interesit
 • Modalitete fleksibile dhe të personalizuara (kohëzgjatja, norma e interesit, shuma)
 • Shlyerja e parakohshme e kredisë është e mundur në çdo kohë

 • Zviceran dhe të huaj me letërnjoftim (ID) C përfitojnë nga zbritja prej taksave nga të ardhurat
 • Trajtim i thjeshtë dhe përpunim më i shpejtë sesa një kërkesë hipotekare ose Leasing
 • Ne marrim përsipër punët administrative të kërkesës tuaj
 • Përpunim i thjeshtë, i shpejtë dhe i matur
 • Përgatitja e kërkesës tuaj nga specialistët tanë
 • Këshillimi personal në faqen tonë të internetit ose në zyrat tona

Çdo banor rezident në Zvicër, qoftë zviceran ose i huaj me letërnjoftim (ID) B, C ose me (D, E, G et H) kanë mundësinë të përmirësojnë likuiditetin e tyre ose të realizojnë potencialin e kursimit. Përfitoni nga analiza e projektit tuaj duke kërkuar një ofertë të shpejtë, të përshtatur dhe jo detyruese.

Title

E thjeshtë dhe e shpejtë

Kërkesë

Ju plotësoni formularin e kërkesës për kredi sipas nevojave tuaja.

2 min

Propozim

Ne analizojmë rastin tuaj dhe propozojmë një zgjidhje.

12 orë

Nëshkrimi

Sapo të jetë e gatshme kontrata, ju vetëm duhet ta nënshkruani atë dhe ta dërgoni te ne.

24 orë

Transferi

Shuma do të transferohet në llogarinë tuaj.

14 ditë (periudha ligjore)

MultiCredit

Gjetja e zgjidhjes më të mirë në interes të klientëve tanë është përparësi kryesore e jona

MultiCredit, përkushtimi ynë për të mbështetur klientët tanë në jetën e përditshme falë këshillimeve të personalizuara, zgjidhjeve relevante dhe afatgjate.

Kredi private, riblerje të huadhënies, riblerje të Leasingut, riblerje dhe grumbullimit të mbetjes në kartelat e kreditit, kartelave të kreditit, por edhe ndihmë për shlyerjen e borxheve, specialistët tanë pos që ju shoqërojnë nga ana tjetër edhe ju këshillojnë në të gjitha sferat.

 • Siguria dhe konfidencialiteti
 • Afërsia dhe përgjegjësia
 • Mbështetje e garantuar në më pak se 24 orë
 • Shkalla e ulët e kredisë sesa konkurrenca

Llogaritësi i buxhetit

Çfarë mundësie për kredi keni ?

Planifikoni me llogaritësin tonë të buxhetit dhe rastet e studimit

Llogarit buxhetin tim >

Në shërbimin tuaj !

Ju keni pyetje në lidhje me ndonjë ofertë tonën, atëherë merrni një këshillim nga specialistët tanë ?

T: 026 322 23 10   M: 079 903 57 39
info@multicredit.ch

Cashflex MultiCredit Sàrl FINDING THE BEST SOLUTION IN OUR CLIENT’S BEST INTEREST IS OUR FIRST PRIORITY Anonym hat 4,82 von 5 Sternen 292 Bewertungen auf ProvenExpert.com