La page est en train de chargement

Faleminderit që na kontaktuat

Kërkesë për kredi

check Kërkesë për kredi

Vlera në CHF

Kohëzgjatja

Pagesat mujore 4,9%

0

mujore

Pagesat mujore 9,9%

0

mujore

Kamatat

0

vlera shtesë e dëshiruar

Kamatat

0

vlera shtesë e dëshiruar

Shuma e paguar

0

në vlerë prej 4,9%

Shuma e paguar

0

në vlerë prej 9,9%

 

Pagesat mujore/ Përfshirë edhe rimbursimet :

  • Amortizimi
  • Kamatat
  • Sigurimi në rast vdekjes
1Shuma e kredisë së dëshiruar
2Të dhënat personale
3Të hyrat dhe shpenzimet
4Kontrolloni dhe mbylleni

Kërkesa juaj në dy minuta!

Formulari jo detyrues

Plotësoni formularin e kërkesës për kredi dhe merrni një përgjigje definitive brenda 24 orëve. Do të merrni një vendim paraprak për vetëm 5 minuta me rastin e telefonatës sonë të parë. Kërkesa themelore: punoni në Zvicër ose keni të ardhura.

Shuma e dëshiruar: CHF 
Kohëzgjatja e huadhënies:  muaj

Të dhënat personale

Gjinia
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Emri
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Mbiemri
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Data e lindjes
Përshembull: 15.04.1980
Të gjitha fushat duhet të plotësohen.
Numri Postal/Qyteti
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Telefoni mobil
Hapësirë e pavlefshme.
E-maili privat
Hapësirë e pavlefshme.
Duhet t’i pranoni kushtet e përdorimit.

Buxheti juaj

Lloji i punës
Hapësirë e pavlefshme.
Profesioni aktual
Hapësirë e pavlefshme.
Të hyrat neto mujore (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Që kur me punëdhënësin aktual
Hapësirë e pavlefshme.

Qiraja dhe taksat

Banimi
Hapësirë e pavlefshme.
Qiraja mujore përfshirë kostot shtesë (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Në këtë adresë prej
Hapësirë e pavlefshme.
Përmbarimet
Hapësirë e pavlefshme.

Gjendja juaj

Shtetësia/Letërnjoftimi (ID)
Hapësirë e pavlefshme.
Kredi të hapur (pa paguar) ose Leasing
Hapësirë e pavlefshme.
Përkujdesje për femijë
Hapësirë e pavlefshme.
Viti i lindjes
Hapësirë e pavlefshme.
Gjendja familjare
Hapësirë e pavlefshme.
Lloji i punës që bën bashkëshortja/ti juaj
Hapësirë e pavlefshme.
Nëse është e aplikueshme, paga neto e bashkëshortit tuaj (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Shënim / Na tregoni për projektin tuaj
Hapësirë e pavlefshme.
Po, dua të informohem për limitin e kredisë sime

Kontrolloni dhe mbylleni

Të dhënat personale

Shuma e dëshiruar:
CHF 
Kohëzgjatja e huadhënies:
 muaj
Gjinia:
Mbiemri:
Emri:
Data e lindjes:
..
Numri Postal/Qyteti:
Telefoni mobil:
E-maili privat:

Buxheti juaj

Lloji i punës:
Profesioni aktual:
Të hyrat neto mujore (CHF):
Kohëzgjatja:
Që kur me punëdhënësin aktual:
Banimi:
Qiraja mujore përfshirë kostot shtesë (CHF):
Në këtë adresë prej:
Përmbarimet:

Gjendja juaj

Shtetësia/Letërnjoftimi (ID):
Kredi të hapur (pa paguar) ose Leasing:
Përkujdesje për femijë:
Data e lindjes së fëmijëve:
/ /
Gjendja familjare:
Lloji i punës që bën bashkëshortja/ti juaj:
Nëse është e aplikueshme, paga neto e bashkëshortit tuaj (CHF):
Kohëzgjatja:
Informata shtesë/ na tregoni për projektin tuaj:
Kufiri i kredisë:
Ju nuk i keni plotësuar të gjitha fushat, ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e detyrueshme më lart.

Kërkesa u dërgua me sukses

Probleme teknike

Llogaritësi i buxhetit

Çfarë mundësie për kredi keni ?

Planifikoni me llogaritësin tonë të buxhetit dhe rastet e studimit

Llogarit buxhetin tim >

Në shërbimin tuaj !

Ju keni pyetje në lidhje me ndonjë ofertë tonën, atëherë merrni një këshillim nga specialistët tanë ?

T: 026 322 23 10   M: 079 903 57 39
info@multicredit.ch