La page est en train de chargement

Faleminderit që na kontaktuat

Kërkesë për kredi

check Kërkesë për kredi

Vlera në CHF

Kohëzgjatja

Pagesat mujore nga

Pagesa mujore përfshirë amortizimin, kamatat dhe sigurimi në rast vdekjes nga

257 CHF

mujore

 

Pagesat mujore/ Përfshirë edhe rimbursimet :

  • Amortizimi
  • Kamatat
  • Sigurimi në rast vdekjes
0Shuma e kredisë së dëshiruar
1Të dhënat personale
2Gjendja juaj

Kërkesa juaj në dy minuta!

Formulari jo detyrues

Të dhënat tuaja na transmetohen në mënyrë të sigurt dhe priten në Zvicër.

Plotësoni formularin e kërkesës për kredi dhe merrni një përgjigje definitive brenda 24 orëve. Do të merrni një vendim paraprak për vetëm 5 minuta me rastin e telefonatës sonë të parë. Kërkesa themelore: punoni në Zvicër ose keni të ardhura.

Shuma e dëshiruar: CHF 
Kohëzgjatja e huadhënies:  muaj

Të dhënat personale

Gjinia
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Emri
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Mbiemri
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Data e lindjes
Përshembull: 15.04.1980
Të gjitha fushat duhet të plotësohen.
Numri Postal/Qyteti
Kjo fushë duhet të plotësohet.
Telefoni mobil
Hapësirë e pavlefshme.
E-maili privat
Hapësirë e pavlefshme.
Duhet t’i pranoni kushtet e përdorimit.

Gjendja juaj

Lloji i punës
Hapësirë e pavlefshme.
Të hyrat neto mujore (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Banimi
Hapësirë e pavlefshme.
Qiraja mujore përfshirë kostot shtesë (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Përmbarimet
Hapësirë e pavlefshme.
Shtetësia/Letërnjoftimi (ID)
Hapësirë e pavlefshme.
Kredi të hapur (pa paguar) ose Leasing
Hapësirë e pavlefshme.
Përkujdesje për femijë
Hapësirë e pavlefshme.
Viti i lindjes
Hapësirë e pavlefshme.
Gjendja familjare
Hapësirë e pavlefshme.
Lloji i punës që bën bashkëshortja/ti juaj
Hapësirë e pavlefshme.
Nëse është e aplikueshme, paga neto e bashkëshortit tuaj (CHF)
Hapësirë e pavlefshme.
Shënim / Na tregoni për projektin tuaj
Hapësirë e pavlefshme.
Ju nuk i keni plotësuar të gjitha fushat, ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e detyrueshme më lart.

Kërkesa u dërgua me sukses

Probleme teknike

Llogaritësi i buxhetit

Çfarë mundësie për kredi keni ?

Planifikoni me llogaritësin tonë të buxhetit dhe rastet e studimit

Llogarit buxhetin tim >

Në shërbimin tuaj !

Ju keni pyetje në lidhje me ndonjë ofertë tonën, atëherë merrni një këshillim nga specialistët tanë ?

T: 026 322 23 10   M: 079 903 57 39
info@multicredit.ch