Kredi online
Kredi online
AL
Kredi konsumatore
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Konsumi

Konsumi paraqet shpenzimet e konsumatorve, familjeve dhe individëve, për mallra dhe shërbime prej të cilave nxirret dobi në periudha të ndryshme, duke përfshirë kështu edhe mallra të përdorimit atatgjatë dhe afatshkurtër. Konsumi gjithashtu është njëri ndër faktorët më të rëndësishëm i bruto prodhimit vendor (BPV), sepse paraqet element kryesor në llogaritjen e tij.

Konsumi dhe rënia e tij

Konsumi është i mvarur nga konsumatorët sepse ata realizojn konsum. Në periudha të krizave ekonomike e para që pëson rënie është pikërisht konsumi, por kjo mund të zgjidhet me një mënyrë shum të përshtatshme, duke huazuar para dhe duke plotsuar nevojat e përditshme.

Konsumi dhe qëndrueshmëria e tij

Qëndrueshmëria e konsumit varet nga mënyra dhe standardi i jetesës. Sa më tepër të shpenzojmë dhe të hargjojmë, aq më shum rritet konsumi. Faktorët që ndikojnë në qëndrueshmërin e tij mund të jenë puna dhe fitimi, sepse pa këto dy elemente s'do të kishte konsumim stabil.

Si të rris konsumin tim?

Shfrytëzoni ofertat tona dhe rriteni konsumin tuaj, merrni një kredi nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj, dhe plotsoni formularin që t'kemi njohuri për identitetin tuaj, dhe pastaj ne do t'ju kontaktojmë për informata të mëtutjeshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711