Kredi online
Kredi online
AL
Koncesionet
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Koncesionet

Koncesionet në kuptim paraqesin, dhënien e të drejtës një shoqërie koncesionare nga ana e qeverisë, për të ushtruar ndonjë aktivitet ekonomik. Koncesionet kanë rëndësi të madhe në zhvillimin e një shteti.

Si jepen koncesionet

Koncesionet jepen nga ana e insitucioneve shtetrore me anë të shpalljes së tenderit, ku marrin pjes kompani të mëdha që ushtrojnë atë veprimtari për të cilën është shpallur tenderi. Fituese e koncesionit është ajo ndërmarrje që plotëson kushtet dhe paguan më tepër.

Fitimi nga koncesionet dhe të ardhurat e tyre

Me anë të një koncesioni realizohen fitime të mëdha, sepse koncesionet jepen për projekte të mëdha. Nga të ardhurat e tyre fitojnë të gjithë, sikur vet kompania poashtu edhe shteti. Për fat t'keq, kompanit shqiptare shum pak mund ti shfrytëzojn projektet që jepen me koncesion, sepse kapitali i tyre s'mund ti përballon ato.

Zgjidhni problemet tuaja në këtë mënyrë

Na vizitoni dhe zgjidhni kredi nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj, dhe plotsoni formularin që ti kemi të dhënat tuaja, pastaj ne do t'ju kontaktojmë për procedurat e mëtutjeshme. Problemet tuaja do të zgjidhen shum shpejtë, prandaj interesohu dhe informohu, se Informatat jan falas dhe të paobligueshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711