Kredi online
Kredi online
AL
Kamata
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Kamata

Çdoherë kur përdoret fjala kamatë, në mendjen tonë krijohet një përshtypje e keqe. Mirëpo, ajo nuk është asgjë tjetër përveç se norma e interesit, të cilën duhet ta paguajë çdokush që ka marrë një kredi. Në ditët e sotme kamata është zvogëluar shumë, sidomos në Multicredit.

Kamata më e përshtatshme për kredi

Nëse dëshironi të merrni një kredi, por s'jeni të sigurt se si do t'ia dilni deri në fund, atëherë mënyra më e mirë është të drejtoheni te ne dhe të merrni informacion më të detajuar në lidhje me kamatën. Urdhëroni dhe mos hezitoni, mos lejo që të humbësh shumë nga frika e kamatës.

Si llogaritet kamata

Llogaritja e kamatës bëhet në përqindje nga shuma e parave të cilat i huazoni. Në të kaluarën ka qenë shumë e vështirë të merret një kredi, pasi kamata ka qenë shumë e lartë dhe e pamundur për t’u paguar, mirëpo kjo tani ka ndryshuar shumë.

Si të veproj ?

Nëse ke një plan, një ide apo një projekt për ta realizuar, ndërsa mundësitë financiare janë të dobëta, atëherë shfrytëzo mundësitë që ofrojmë ne. Merr një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe realizo ëndrrën tënde, shfrytëzo ofertat tona më të volitshme se ia vlen. Informohu, gjithçka është falas dhe e paobligueshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711