Kamata

Kamata
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:
  1. Multicrédit AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Kamata

Çdoherë kur përdoret fjala kamatë, në mendjen tonë krijohet një përshtypje e keqe. Mirëpo, ajo nuk është asgjë tjetër përveç se norma e interesit, të cilën duhet ta paguajë çdokush që ka marrë një kredi. Në ditët e sotme kamata është zvogëluar shumë, sidomos në Multicredit.

Kamata më e përshtatshme për kredi

Nëse dëshironi të merrni një kredi, por s'jeni të sigurt se si do t'ia dilni deri në fund, atëherë mënyra më e mirë është të drejtoheni te ne dhe të merrni informacion më të detajuar në lidhje me kamatën. Urdhëroni dhe mos hezitoni, mos lejo që të humbësh shumë nga frika e kamatës.

Si llogaritet kamata

Llogaritja e kamatës bëhet në përqindje nga shuma e parave të cilat i huazoni. Në të kaluarën ka qenë shumë e vështirë të merret një kredi, pasi kamata ka qenë shumë e lartë dhe e pamundur për t’u paguar, mirëpo kjo tani ka ndryshuar shumë.

Si të veproj ?

Nëse ke një plan, një ide apo një projekt për ta realizuar, ndërsa mundësitë financiare janë të dobëta, atëherë shfrytëzo mundësitë që ofrojmë ne. Merr një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe realizo ëndrrën tënde, shfrytëzo ofertat tona më të volitshme se ia vlen. Informohu, gjithçka është falas dhe e paobligueshme.

Apliko tani për kredi