Kredi online
Kredi online
AL
Jeta ne kosov
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Jeta ne kosov

Duke patur parasysh kushtet dhe rrethanat në të cilat funksionon Kosova, dhe duke patur parasysh gjithashtu njohurit tona personale lidhje me kushtet e jetesës në Kosov, vimë në përfundim se jeta ne Kosov dhe standardi jetsor i saj është në gjendje të mjerueshme.

Jeta ne Kosov krahasuar me vendet tjera

Kosova është i vetmi Shtet i rajonit ku kushtet e jetesës dhe në përgjithsi standardi jetsor i qytetarve të saj është në nivelin më të dobët. Por kjo situatë mund të ndryshoj shum shpejtë nëse vërtet dëshirohet ti ndihmohet Kosoves. Me kontributet e juaja, ju mund të bëni që jeta ne Kosov të përmirsohet dhe të rritet standardi jetsor i qytetarve të saj. Por si bëhet kjo? Sigurisht që q'dokush dëshiron ta ndihmoj Shtetin e tij, mirpo ndihma nuk vjen duke pritur ndonjë magji. Jeta ne Kosov dhe standardi i saj jetsor jan të mvarur shum nga kontributet dhe ndihmat e diasporës shqiptare, të cilat si q'doher din të jen faktor shum i rëndësishëm në zhvillimin e saj ekonomik.

Kushtet dhe rrethanat e kredisë

Nëse tashmë e keni vendosur që në q'dolloj mënyre t'i dilni në ndihmë Shtetit dhe bashkqytetarve tuaj, mirpo për këtë s'keni mjete të mjaftueshme financiare, atëherë drejtohuni tek ne sepse kemi zgjedhje adekuate për ju. Në dispozicionin tuaj kemi kredi të shumta edhe atë nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat të kthimit nga 12 - 84 muaj me të cilat ju do të jeni një faktor shum i rëndësishëm nga i cili jeta në Kosov do të pësojë përmirsim dhe zhvillim.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711