Kredi online
Kredi online
AL
Fitimi
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Fitimi

Q'dopunë që bëhet ka një qëllim, dhe ai qëllim është pa dyshim fitimi. Ky term simbolizon rezultatin perfundimtar të q'do pune apo veprimtarie që ndërmarrim. Cila do të ishte vlera e punës nëse s'do të kishim fitim, dhe vallë do të punonte ndokush në atë rast?

Fitimi dhe rëndësia e tij

Q'doherë mundohemi që sa më tepër të fitojmë, vallë pse ? Q'është ajo që e bën kaq të dëshiruar fitimin, dhe cila është vlera reale e tij. Në jetën tonë gjithqka lidhet me fitim: q'do pun, q'do loj, q'do debat, q'do investim. Nëse nuk arrijmë që të fitojmë do të ndihemi të dëshpëruar nga jeta, sepse fitimi është qëllimi kryesor për të cilën njeriu jeton.

Si të arrini deri te fitimi

Arritja deri te fitimi është shum e lehtë nëse egziston vullnet dhe përkushtim ndaj tij. Ju duhet të zgjedhni vullnetarisht se si do ta bëni këtë, sepse q'dokush e ka mënyrën dhe metodën e vet të punës me të cilën vepron.

Metodat ndihmëse që ne ofrojmë

Tashmë keni idenë dhe jeni të vendosur të shkoni deri në fund për të realizuar fitimin, mirpo ju mungojn mjete financiare. Merrni një kredi nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj, dhe shfaqeni idenë tuaj edhe në vepër, investoni në të sepse ky mund të jetë një hap shum i madh për ju.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711