Depozita

Depozita
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:
  1. Multicrédit AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Depozita

Depozita është një shumë e caktuar parash, e cila mund të mbahet në një institucion financiar, si një shërbim i ofruar për klientët, prej të cilës mund të përfitoni interesa.

Depozita dhe llojet e saj

Janë dy lloje më të zakonshme të depozitave: depozita me afat dhe depozita pa afat. Depozita me afat paraqesin atë lloj të deponimit të parave, ku ekzistojnë afate të caktuara maturimi, ndërsa depozita pa afat janë ato lloj depozitash, në të cilat ju mund t’i tërheqni paratë tuaja në çdo kohë që dëshironi.

Depozita dhe rëndësia e tyre

Për të gjithë klientët është me rëndësi të madhe që të zgjedhin llojin e depozitës që dëshirojnë. Gjithçka varet nga ju, për sa kohë dëshironi t’i mbani paratë të mbyllura dhe sa është fitimi juaj nga lloji i depozitës që do të përdorni. Depozita është për të mirën tuaj, andaj zgjedhnie metodën më të mirë për ta siguruar ardhmërinë tuaj.

Përfitimet dhe avantazhet

Është një investim i sigurt dhe fitimprurës, gjithashtu me interes më të lartë krahasuar me llogarinë e kursimit. Merrni një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj dhe investoni paratë tuaja, realizoni përfitime dhe depozitoni ato që të keni një të ardhme të sigurt.

Apliko tani për kredi