Banesa me qira

Banesa me qira
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:
  1. Multicrédit AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Banesa me qira

Merrni një kredi dhe ndërtoni Banesa sepse ato po kërkohen shumë. Banesa me qira kërkohen pothuajse q'dodit nga një numër i madh i qytetarve, dhe ato gjithashtu paraqesin nevoj shum të madhe për qytetarët. Pasi qështë kështu atëherë pse mos të ndërrmirret një veprim me te cilin do të ndërtonit banesa dhe të njëjtat do ti lëshonit me qira?

Banesa me qira në të gjithë Zvicrën

Banesa me qira kërkohen në të gjithë Zvicrën pamarr parasysh Kantonin. Kjo paraqet një dëshmi se sa është rritur numri i pupollsis, gjegjësisht qytetarve të huaj në Zvicër. Kur egziston kërkes aq e madhe për Banesa me qira nënkupton se investimi që do të bëhej në këtë drejtim do të dilte shum i suksesshëm dhe fitimprurës. Tek ne jan parapar oferta të ndryshme që do t'ju shërbejnë për q'donevoj që keni, e ne këtë rast ju mund të merrni kredi, të ndërtoni Blloqe dhe të lëshoni Banesa me qira.

Ofertat tona në dispozicionin tuaj

Në dispozicionin tuaj kemi ofertat më të mira, më të shpejta dhe më të sigurta. Ju duhet vetëm të plotsoni formularin tonë online, ku do të zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 72 muaj e për të tjerat kujdesemi ne. Me këto mjete financiare ju mund të ndërtoni dhe të lëshoni Banesa me qira. Nga momenti i plotsimit të kërkesës do të duhet vetëm 24 - 48 orë që të merrni përgjigje ( pozitive ose negative ), dhe nga momenti i marrjes së përgjigjes pozitive duhen jo më shum se 7 dit pune që parat ti keni në konton tuaj.

Apliko tani për kredi