Kredi online
Kredi online
AL
Sigurime
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime

Sigurime-t për dallim nga e kaluara tani jan të domosdoshme dhe paraqesin obligacion për q'dokënd. Pavarsisht nëse ka të bëjë me sigurime shëndetsore apo sigurime të pronës, ato jan të detyrueshme dhe njëherit paraqesin mënyrën më të mirë për funksionimin e bizneseve dhe në përgjithsi të sistemit shtetror. Edhe në rastet kur ju duhet një kredi por keni frigë ta merrni sepse nuk e dini se q'far do të ndodhë me punën tuaj në të ardhmen, ne kemi parapar sigurime për pagesën e kredis suaj.

Sigurime shëndetsore në Zvicër

Sigurime-t në Zvicër jan shum aktuale dhe shum të përdorura. Kjo ndodh për shkak se këtu jetojn dhe veprojn një numër i madh i qytetarve dhe bizneseve të cilat kërkojnë siguri maximale në veprimtarin e tyre. Rëndësia e sigurimeve është shum e madhe pasi që me an të tyre ju siguroni veprimtarin e biznesit tuaj dhe njëherit arrini që investimin tuaj ta keni sa më stabil dhe më efektiv. Në Zvicër në ditët e sodit egzistojn një numër i madh i kompanive për sigurime, të cilat veprojn dhe kan efekte shum pozitive sidomos në investimet dhe në hapjen e bizneseve të ndryshme.

Merrni një kredi nga ne

Mos hezitoni dhe merrni një kredi nga ne, mjafton vetëm të zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe të plotsoni formularin online, e pastaj ne ju kontaktojmë për informata apo paqartësi eventuale.

Apliko tani për kredi

Lidhje të dobishme:

Aksionet dhe Shoqërit aksionare Aksionet dhe Shoqërit aksionare Ndërtoni dhe lëshoni banesa me qira në Zvicër Ndërtoni dhe lëshoni banesa me qira në Zvicër Banesa ne Kosov me kushte bashkëkohore Banesa ne Kosov me kushte bashkëkohore Banesa për shitje dhe me qmime reale Banesa për shitje dhe me qmime reale Depozita   Siguri për parat tuaja Depozita - Siguri për parat tuaja Si të realizojmë të ardhura nga Dividenda Si të realizojmë të ardhura nga Dividenda Vetëm me punë arrihet deri te Fitimi Vetëm me punë arrihet deri te Fitimi Jeta ne Kosov dikur dhe sot Jeta ne Kosov dikur dhe sot Tek ne kredi me Kamata më të ulëta Tek ne kredi me Kamata më të ulëta Koncesionet dhe Kompanitë Shqiptare Koncesionet dhe Kompanitë Shqiptare Konsumi dhe standardi jetsor i qytetarve Konsumi dhe standardi jetsor i qytetarve
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711