Kredi online
Kredi online
AL
Shitblerje
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Shitblerje

Shitblerje është term shumë aktual në jetë, atë e hasim çdo ditë në të gjitha vendet. Është gjithashtu sfera më e kërkuar për investim, sepse çdoherë njeriu ka nevojë për shitblerje. Mundësitë e suksesit në këtë drejtim janë shumë të mëdha dhe mënyra më e mirë për ta arritur këtë është hapja e qendrave tregtare, mirëpo për këtë nevojiten shumë para.

Shitblerje në çdo kohë

Shitblerje është njëri ndër termat që s' ka kohë ose vend që s'mund të realizohet. Ai është prezent në çdo moment. Çdo send që e posedoni është blerë dhe çdo send që e prodhoni është për t’u shitur. Shumica e veprimtarive botërore merren kryesisht me shitblerje, sepse është proces i sigurt dhe i vazhdueshëm.

Shitblerje me mundësitë e tua

Hapi i parë që duhet ta bëni në jetën tuaj është që të realizoni blerje. Ky është faktori esencial në jetë, ndërsa mundësitë për ta realizuar atë ndonjëherë na ngushtohen tepër.

Zgjedhja juaj më e mirë

Merrni një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe investoni në një sektor ku do të keni shitblerje të vazhdueshme. Është shumë e lehtë, vetëm plotësoni formularin që të kemi të dhënat tuaja personale, e pastaj ne do të ju kontaktojmë.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711