Puna
Kredi private
3'000 - 300'000 Chf
Shuma që ju dëshironi:
CHF
Sa Kohë:
12 Muajt
24 Muajt
36 Muajt
48 Muajt
60 Muajt
72 Muajt
84 Muajt
Kosto mujore:
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Puna

Puna

Puna paraqet qdo veprim të ndërmarrë, me anë të së cilës realizojmë ndonjë qëllim. Njeriu q'do herë ka nevoj për punë, sepse ajo paraqet faktorin kryesor për një jetë të kordinuar. Për të filluar një punë duhet të kemi një qëllim apo synim. Rezultatet e punës varen shum nga shpejtësia dhe efikasiteti i saj.

Puna dhe puntori

Këto dy fjalë jan shum të lidhura me njëra tjetrën dhe s'mund të funksionojn të ndara. Puna pa puntor është e pamundur. Q'do punë bëhet me puntor dhe q'do puntor e kryen unën. Q'do dit e më shum shtohet nevoja për punë, sepse ky term është i lidhur ngusht me të gjitha sferat e jetës, dhe është një ndër faktorët kryesor për zhvillim.

Puna dhe të mirat e saja

Fakti se puna na duhet shum në jetën e përditshme, e bën edhe më speciale dhe më të rëndësishme. Për këto arsye duhet të punojmë shumë, dhe ti kushtojmë rëndësi të veqantë.

Si të filloj ?

Për të filluar një punë të përmasave më të mëdha jemi të detyruar që të investojmë më tepër. Zgjidhja është vetëm një, të merrni një kredi tek ne nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 84 muaj, dhe të filloni cilindo biznes që dëshironi. Plotsoni formularin dhe ne do t'ju kontaktojmë menjëherë për hollësi të mëtutjeshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018