Kredi online
Kredi online
AL
Prona
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Prona

Qdo vler materiale që një njeri e posedon paraqet pronen. Që të bëhemi pronar i një prone duhet të mendojmë dhe punojmë shum. Prona mund të jet e luajtshme dhe e paluajtshme .

Si fitohet prona

Të gjithë e dimë se për tu bërë pronar i një prone duhet që të paguajmë vlerën e saj reale, përveq në rastet e rralla kur kemi të bëjmë me ndonjë dhuratë. Por si të bëhemi pronar dhe të fitojmë pronësi mbi një send kur skemi para ? Kjo gjë tashmë ka një zgjidhje shum të mirë, pasi që alternativat që na ofrohen jan të shumta. Prona për ju tashmë është e mundur dhe e realizueshme.

Pronsia mbi prona

Me pronen e tij pronari mund të bëjë qfar të dojë, dhe ka të gjitha të drejta ligjore mbi të. Ai mund ta investojë, ta huazoj apo ta hargjoj dhe nuk i jep llogari askujt se ku e ka shpenzuar pronen atë. Prona dhe e drejta e pronësis është e garantuar sikur me të drejtën kombëtare, poashtu edhe me të drejtën ndërkombëtare.

Kushtet më të mira vetëm tek ne

Dëshira juaj është puna jonë, urdhëroni tek ne dhe aplikoni për kredi nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 84 muaj, na kontaktoni dhe na vizioni, të gjitha informatat jan falas dhe të paobligueshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711