Kredi online
Kredi online
AL
Pasuria
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Pasuria

Pasuria paraqet vlerën e mallit dhe kapitalin që secili e posedon. Q'dokush e dëshiron atë, por shum pak punohet për ta patur dhe për ta fituar. Rëndësia e pasuris është e madhe, sepse ajo paraqet faktor tepër të rëndësishëm në jetë. Për të arritur deri te pasuria tashmë egzistojnë zgjedhje të shumta, njëra ndër ato zgjedhje jemi ne, drejtohuni dhe kërkoni ndihmë.

Pasuria dhe rëndësia e saj

Pasuria është faktor thelbësor për një jetë moderne dhe cilsore. Rëndësia e saj është shum e madhe, sepse shumqka është e varur nga ajo. Kur t'posedi pasuri, ju keni mundësi ti shijoni të gjitha sendet që i dëshironi.

Pasuria dhe pasaniku

Pasaniku paraqet pronarin e pasuris. Për tu bërë pasanik duhet të punohet shum, sepse pasi që pasuria ka rëndësi të madhe në jetë, atëherë nuk është lehtë për ta fituar. Mënyrat me anë të së cilave arrihet deri te ajo jan të shumta, prandaj duhet ti shfrytëzoni në maximum. Shfrytëzoni kohën dhe arrini edhe ju të quheni pasanik.

Ja qfarë duhet të bëni për t'ja filluar

Ejani tek ne, zgjidhni shumën tuaj të dëshiruar nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj, plotësoni formularin që të kemi të dhënat tuaja dhe pastaj ne do t'ju kontaktojmë për Informata plotësuese. Bëjeni zgjedhjen tuaj më të mirë dhe filloni që tani pa humbur kohë. Informohuni sepse informatat jan falas dhe të paobligueshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Kontakt

Për më shumë informata kontaktoni ekspertët tanë dhe kërkoni një ofertë për kredi.

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2020
IDE: CHE-113.592.711