Kredi online
Kredi online
AL
Kapitali
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Kapitali

Vlera pasurore e q'do personi fizik dhe juridik e përbën kapitalin. Kapitali egziston që kur egziston edhe puna, sepse këto dy dukuri janë të lidhura shum ngusht me njëra tjetrën dhe asnjëra pa tjetrën nuk e ka vlerën e duhur.

Kapitali dhe rëndësia e tij

Vlera dhe rëndësia e kapitalit si dukuri është shum e madhe, ai është faktori kryesor i cili i bën njerzit të punojn, të investojn dhe të kujdesen për ta arritur. Ajo që e bën kaq me rëndësi është fakti se gjithqka ne botë, q'do punë, q'do investim, q'do iniciativë e cila ndërmirret, si objektiv kryesor e ka pikërisht kapitalin.

Të ardhurat nga kapitali

Q'do punë që bëhet dhe q'do veprim që ndërmirret synon të sjell përfitime. Kapitali përdoret në q'do moment të jetës, dhe ai mund të shfrytzohet në mënyra të ndryshme. Kapitali mund të investohet dhe të deponohet, me qëllim që ai të sjell edhe përfitime tjera të shumta, dhe të shtoj vlerën e tij.

Fitim i shpejt dhe i sigurt

Siq e pamë kapitali është dukuri e pashmangshme në jetën tonë, për këtë arsye duhet ti kujshtojmë më shum rëndësi. Përdore mënyrën më të lehtë të mundshme për të arritur qëllimin tënd. Merr një kredi të shpejt nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat kohor nga 12 - 84 muaj, dhe fillo një jetë të re, provoi mundësit dhe aftësit tua, dhe lehtëso punën tënde.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711