Kredi online
Kredi online
AL
Agjensi turistike
  1. AL
  2. Kredi
  3. Private
  4. Agjensi turistike

Siq e dimë se populli shqiptar është i shpërndar në shum shtete evropiane por edhe botrore, e pasi që është ashtu lind nevoja për Agjensi turistike me të cilat do të mundësohet lëvizja më e lirë dhe më e shpejtë e tyre për në vendlindje. Edhe pse numri i Agjensive turistike që veprojn në këtë biznes është i konsiderueshëm, përsëri kjo nuk mjafton që ta përballoj fluksin sidomos gjat pushimeve verore.

Hapni Agjensi turistike në Zvicër

Nëse dëshironi që të hapni një biznes dhe të fitoni më shumë, atëher hapni Agjensi turistike dhe bëjeni atë në Zvicër, sepse numri i qytetarve Shqiptar që jetojnë këtu është shum i madh dhe gjithashtu nevoja për Agjensi turistike është shum e madhe. Mos u brengosni edhe nëse skeni mjete financiare, sepse ne ofrojmë kredi për këtë qëllim. Ejani dhe merrni nga ne një kredi dhe filloni këtë biznes, sepse mundësit për suksese jan shum të mëdha.

Kredi në të gjithë Zvicrën

Bëni planin tuaj, vendosuni që të hapni Agjensi turistike dhe plotsoni formularin tonë online. Zgjedhni shumën nga 3'000 - 300'000 CHF, me afat të mjaftueshëm kohor nga 12 - 84 muaj e pastaj ne ju kontaktojmë për sqarime të nevojshme. Nga momenti i plotsimit të formularit do të duhen vetëm 24 - 48 orë që të mirrni përgjigjen ( pozitive apo negative ), dhe nga momenti i marrjes së përgjigjes pozitive, duhen jo mëshumë se 7 dit pune që parat ti keni në konton tuaj. Urdhëroni dhe shfrytëzoni ofertat tona sepse jan falas dhe pa detyrime.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711