Kredi online
Kredi online
AL
Kredi per shtepi
  1. AL
  2. Kredi
  3. Konsumatore
  4. Kredi per shtepi

Familja juaj është zgjeruar dhe potenciali i shtëpisë suaj nuk është i mjaftueshëm që t’i përballojë të gjithë anëtarët, e kështu hasen probleme të ndryshme. Nëse s’keni mundësi financiare, atëherë merrni një kredi për shtëpi dhe krijo një hapësirë të re jetese.

Kredi për shtëpi dhe banesë

Shtëpia ose banesa juaj është vjetërsuar dhe amortizimi ka efekt negativ në këtë rast, prandaj është e domosdoshme që t'iu bëhet një ndërhyrje apo një renovim cilësor, me të cilin do të zgjatni qëndrueshmërinë e tyre dhe gjithashtu do t'ju shmangni harxhimeve për shtëpi ose banesë të re. Huazoni tani një kredi për shtëpi dhe qetësoni kokën tuaj për një kohë.

Rëndësia e marrjes së kredisë për shtëpi

Por si ndodh kjo? Jeta shpeshherë na sjell në momente të vështira, të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejtë, në këto momente nevojitet zgjidhje e saktë dhe këtë mund ta bëjë vetëm një kredi për shtëpi.

Si duhet të veproni

Nëse keni çfarëdo situate dhe probleme me shtëpinë ose banesën tuaj dhe keni vendosur të huazoni para nga ne, atëherë zgjedhni shumën tuaj që dëshironi nga 3.000 – 250.000 CHF, me afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe plotësoni formularin në mënyrë që ne të jemi në dijeni për të dhënat tuaja, e pastaj do t’ju kontaktojmë për hollësi të tjera.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711