Kredi per martes
Shuma që ju dëshironi:
CHF
Sa Kohë:
12 Muajt
24 Muajt
36 Muajt
48 Muajt
60 Muajt
72 Muajt
84 Muajt
Kosto mujore:
  1. Kredi
  2. Konsumatore
  3. Kredi per martes

Kredi për martes

Merr një kredi për martesë dhe lehtësoja vetes punën, bëje dasmën ashtu siç i ka hije dhe mos u brengos, ajo bëhet njëherë dhe është gëzimi më i madh familjar.

Kredia për martesë dhe rëndësia e saj

A duhet të vonohet martesa sepse nuk mjaftojnë mjetet financiare, a duhet t’i shmangemi këtij obligimi familjar?! Pa dyshim që jo, asnjëherë, sepse ky do të ishte një gabim shumë i madh. Për këtë arsye duhet të gjendet një zgjidhje, e pa dyshim kredi për martesë është zgjidhja më e përshtatshme.

Kredia për martesë - zgjidhja juaj më dinjitoze

Nuk do të thotë se nëse dëshironi të organizoni aheng të madh familjar duhet ta arrini atë me çdo kusht. Çdo herë kur keni probleme financiare, zgjidhjen duhet ta kërkoni në rrugën e drejtë e të duhur dhe të kërkoni një zgjidhje dinjitoze. Për këtë arsye drejtohuni te ne dhe merrni një kredi për martesë, sepse ajo është zgjidhja juaj e vetme.

Mundësitë dhe zgjedhjet tuaja

Tashmë dasma është afruar dhe koha s’premton më shumë. Nxitoni dhe vendosni tani, zgjedhni shumën e dëshiruar nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat të caktuar kohor nga 12 - 84 muaj dhe plotësoni formularin, pastaj ne do t'ju kontaktojmë për hollësi të mëtutjeshme. Informatat janë falas dhe të paobligueshme, mos ngurroni.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano
Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018