Kredi online
Kredi online
AL
Kredi per kerr
  1. AL
  2. Kredi
  3. Konsumatore
  4. Kredi per kerr

Dëshironi të keni një veturë të bukur dhe cilësore, mirëpo s'ju mjaftojnë paratë për ta blerë. Apo do t'ju duhet të kurseni gjithë jetën tuaj për ta pasur. Pse mos ta keni tani në oborrin tuaj? Te ne keni mundësi të merrni një kredi për kerr dhe të zgjidhni cilindo që e dëshironi.

Kredi për kerr me kushte shumë të mira

Nëse mendoni se është e vështirë që të merrni kredi për kerr dhe të bleni atë, atëherë gaboheni shumë, sepse ne ofrojmë kushte aq të mira saqë do të realizoni ëndrrën tuaj dhe nuk do të hasni probleme financiare.

Kredi për kerr me afat të përshtatshëm kohor

Te ne jo vetëm që mund të merrni kredi për kerr, por e njëjta bëhet në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të shpejtë. Së bashku me shumën e parave që ju do ta zgjidhni, do të keni mundësi që gjithashtu të zgjidhni edhe një afat të përshtatshëm kohor për ta paguar atë. Zgjedhja e afatit kohor bëhet në bazë të vullnetit tuaj dhe i njëjti do të jetë shumë i përshtatshëm.

Si duhet të veproj?

Nëse keni vendosur të merrni një kredi për kerr te ne, atëherë zgjidhni shumën e dëshiruar nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj, plotësoni formularin në mënyrë që ne të përmbledhim informata rreth identitetit tuaj, e pastaj ne do t'ju kontaktojmë për sqarime më të hollësishme. Informatat janë falas dhe të paobligueshme, prandaj mos hezito.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711