Kredi per emigrantet
Kredi private
3'000 - 300'000 Chf
Shuma që ju dëshironi:
CHF
Sa Kohë:
12 Muajt
24 Muajt
36 Muajt
48 Muajt
60 Muajt
72 Muajt
84 Muajt
Kosto mujore:
  1. AL
  2. Kredi
  3. Konsumatore
  4. Kredi per emigrantet

Kredi për emigrantët

Si mund të gjendet një zgjidhje? Merrni një kredi për emigrantët dhe gjithçka do të rregullohet, qëllimet tuaja nuk do të mbeten vetëm në mendjen tuaj, por do të bëhen realitet.

Merr një kredi për emigrantët tani

Nëse dëshironi që në çfarëdo mënyre të ndihmoni të afërmit tuaj në vendlindje, qoftë duke hapur ndonjë minifabrikë apo prodhimtari të ndryshme, atëherë drejtohuni te ne. Për këtë janë paraparë kredi për emigrantët, të cilat kanë për qëllim që edhe në këtë sferë, sikur në të gjitha fushat e jetës, të japin kontributin e tyre ndihmës.

Çka nënkuptojmë me kredi për emigrantët?

Me kredi për emigrantët nënkuptojmë atë shumë të parave të huazuara, të cilat kanë për qëllim që të gjithë emigrantëve që nuk gjenden në trojet e tyre t'iu ndihmojnë për t’i zbutur problemet e tyre financiare dhe të kenë mundësi të japin kontributin e tyre në atdhe, duke investuar në mënyra të ndryshme dhe duke hapur vende të punës.

Si duhet të veproj për të realizuar këtë të drejtë?

Zgjidhni shumën tuaj nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe plotësoni formularin në mënyrë që ne të kemi njohuri për të dhënat tuaja, pastaj do t'ju kontaktojmë për sqarime të mëtutjeshme. Informatat janë falas dhe të paobligueshme, andaj mos hezitoni.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018