Blerja e kredisë

Riblerja kredise
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:
  1. Multicrédit AL
  2. Kredi
  3. Investimet
  4. Riblerja kredise

Blerja e kredisë ose grupimi i kredive i bashkon të gjitha kreditë tuaja për një periudhë deri në 5 vjet dhe me një normë më interesante. Kjo mënyrë do t'ju mundësojë zgjedhje të ndryshme për të zëvendësuar pagesat mujore të kredisë, të leasingit dhe kreditkartat në një pagesë të vetme mujore, dukshëm të reduktuar.

Nëse ju keni marrë shumë borxhe dhe pagesat mujore të kredisë bëhen shumë të larta, blerja e kredive do t'ju lejojë të korrigjoni buxhetin tuaj, në mënyrë që të lehtësoni financat tuaja.

Me këtë zgjidhje zëvendësoni fakturat e shumta mujore me një afat shlyerjeje të vetme që ju mund ta zgjidhni! Lehtësoni punët tuaja dhe pranoni ofertën tonë. Ju vetëm plotësoni formularin dhe dërgoni dokumentet, e për të tjerat kujdesemi ne.

Ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme për çdo grupim të kredisë:

Apliko tani për kredi