Kredi online
Kredi online
AL
Riblerja kredise
  1. AL
  2. Kredi
  3. Investimet
  4. Riblerja kredise

Blerja e kredisë ose grupimi i kredive i bashkon të gjitha kreditë tuaja për një periudhë deri në 5 vjet dhe me një normë më interesante. Kjo mënyrë do t'ju mundësojë zgjedhje të ndryshme për të zëvendësuar pagesat mujore të kredisë, të leasingit dhe kreditkartat në një pagesë të vetme mujore, dukshëm të reduktuar.

Nëse ju keni marrë shumë borxhe dhe pagesat mujore të kredisë bëhen shumë të larta, blerja e kredive do t'ju lejojë të korrigjoni buxhetin tuaj, në mënyrë që të lehtësoni financat tuaja.

Me këtë zgjidhje zëvendësoni fakturat e shumta mujore me një afat shlyerjeje të vetme që ju mund ta zgjidhni! Lehtësoni punët tuaja dhe pranoni ofertën tonë. Ju vetëm plotësoni formularin dhe dërgoni dokumentet, e për të tjerat kujdesemi ne.

Ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme për çdo grupim të kredisë:

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711