Kredi online
Kredi online
AL
Leasingu
  1. AL
  2. Kredi
  3. Investimet
  4. Leasingu

Leasingu, apo siq quhet shpesh qiraja financiare paraqet metodën më të përdorur dekadave të fundit për bjerjen e automjeteve. I kuptuar apo jo si duhet, Leasingu gjeti përkrahje dhe përdorim të shumtë në fushën e blerjes së automjeteve me këste. Edhe pse Leasingu nënkupton marrjen e veturave me qira dhe të cilat në fund të kontratës së leasingut duhet të kthehen, ai është keqkuptuar në shumë raste duke menduar se ai paraqet blerjen e automjeteve me këste mujore.

Leasingu në të gjithë Zvicrën

Në Zvicër Leasingu përdoret gjithashtu shum, dhe ka dhënë efekte pozitive në shërbimet që i ofron. Vlera e tij nuk mund të mohohet në asnjë moment sepse ai vazhdon të funksionoj dhe të plotësoj nevojat e qytetarve. Por Leasingu dallon shum nga kredia, e cila paraqet dhënien e parave me një normë të caktuar të interesit dhe për një afat të parapar me kontratë.

Merrni një kredi nga ne

Siq e pamë se Leasingu nuk është edhe aq i përshtatshëm për shfrytëzimin e tij, andaj duhet ti shmangemi sa më shum, dhe të shfrytëzojmë oferta tjera më të mira, siq është kredia. Tek ne ofrohen kredi të ndryshme dhe me norma të ulta të interesit, mjafton vetëm të zgjedhni shumën që e dëshironi nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe të plotsoni formularin online, e pastaj ne ju kërkojmë për sqarime të nevojshme. Në dispozicionin tuaj kemi ofertat më të mira të cilat jan falas dhe pa detyrime, andaj interesohuni dhe informohuni më tepër.

Apliko tani për kredi
Contact

Kontakt

Për më shumë informata kontaktoni ekspertët tanë dhe kërkoni një ofertë për kredi.

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2020
IDE: CHE-113.592.711