Kredi online
Kredi online
AL
Karte krediti
  1. AL
  2. Kredi
  3. Investimet
  4. Karte krediti

Me anë të kartava kreditore shpenzoni pak kohë dhe jeni më të sigurt. Ato janë mënyra më bashkëkohore e sigurimit të parave tuaja, sepse nuk keni nevojë t’i mbani ato me vete. Kartë Krediti mund të përdorni kur të dëshironi në çdo kohë, në çdo vend dhe njëkohësisht paratë tuaja i keni të sigurta.

Kartë Krediti edhe për ju

Këto mënyra të sigurimit të parave janë mjete shumë të rëndësishme në jetën tuaj. Kartë Krediti është paraparë për çdo person, i cili dëshiron t’i shmanget mbajtjes së parave në xhepin e tij.

Kartë Krediti për biznes

Kartë Krediti është paraparë për të gjithë afaristët, të cilët posedojnë një kompani apo biznes të vogël. Vetë mënyra e funksionimit të një kompanie sjell domosdoshmërinë e përdorimit të tyre, sepse gjithë puna e tyre ka të bëjë me para. Me ndihmën e tyre çdo punëdhënës bën pagesat e tij të rregullta, por ndonjëherë ndodh që të mos mjaftojnë mjetet për t’i mbuluar ato.

Cilat janë mundësitë e mia?

Merrni një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe plotësoni formularin që ne të kemi të dhënat tuaja personale, pastaj do t’ju kontaktojmë për informata plotësuese. Zgjidhni kështu vështirësitë e mundshme në ecurinë e biznesit tuaj, mos hezitoni, na kontaktoni se informatat janë falas dhe të paobligueshme.

Apliko tani për Kredi
Contact

Kontakt

Për më shumë informata kontaktoni ekspertët tanë dhe kërkoni një ofertë për kredi.

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2020
IDE: CHE-113.592.711