Kredi online
Kredi online
AL
Firma shqiptare
  1. AL
  2. Kredi
  3. Investimet
  4. Firma shqiptare

Kjo ndodh për arsye të mosinteresimit të mjaftueshëm. Edhe pse një numër i konsiderueshëm i tyre merren me veprimtari të llojllojshme, përsëri firma shqiptare hasen në biznese më të thjeshta. Pse mos të ndryshojë kjo? Me një kredi të vetme, firma shqiptare mund të bëhet konkurrente serioze në treg.

Firma shqiptare në Zvicër

Firmat shqiptare në Zvicër veprojnë në një numër të konsiderueshëm, ku shumica prej tyre janë të koncentruara në sektorin e ndërtimtarisë. Koncentrimi i tyre më tepër në ndërtimtari rrezikon biznesin shqiptar, sepse anashkalojnë sektorët e tjerë.

Firmat shqiptare dhe rëndësia e tyre

Shumica e bashkëkombësve tanë që jetojnë në diasporë punojnë nëpër firma shqiptare. Nga kjo del edhe rëndësia e tyre e madhe, pasi që arrin t'u sigurojnë të ardhura një numri të madh të punëtorëve. Me çdo biznes që hapni, ju mund të jeni faktor kyç në jetën e dikujt dhe gjithashtu të siguroni ardhmërinë tuaj.

Si të marr një kredi?

Na vizitoni në faqen tonë dhe zgjedhni shumën tuaj të preferuar nga 3.000 – 250.000 CHF me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe plotësoni formularin që të kemi të dhënat tuaj, pastaj ne do t'ju kontaktojmë për sqarime të mëtutjeshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711