Investimet direkte
Kredi private
3'000 - 300'000 Chf
Shuma që ju dëshironi:
CHF
Sa Kohë:
12 Muajt
24 Muajt
36 Muajt
48 Muajt
60 Muajt
72 Muajt
84 Muajt
Kosto mujore:
  1. Kredi
  2. Investimet

Investimet direkte

Njëra ndër mënyrat me të cilat arrihet deri te fitimi janë investimet direkte. Me anë të këtyre investimeve, keni mundësi që në mënyrë direkte të merrni pjesë në një biznes dhe të realizoni përfitime të mëdha.

Analiza për investimet direkte

Çdo investim direkt sjell fitim dhe çdo fitim paraqet kapitalin. Investimet direkte jo vetëm që sjellin përfitime, por ato gjithashtu japin kontribut të madh në përmirësimin e kushteve jetësore në një shtet. Me çdo lloj investimi që e bëni, ju automatikisht jepni kontributin tuaj indirekt në standardin jetësor të qytetarëve.

Të ardhurat nga investimet direkte

Me investimet direkte ju shumëfishoni pasurinë tuaj dhe këto të ardhura mund t’i përdorni për rritje të kapitalit prodhues, ose investime të mëtutjeshme. Çdo fillim është i vështirë, por kur të filljë ai investim të japë frutin e tij, atëherë do të jetë shumë më lehtë.

Mundësitë dhe zgjedhjet tuaja

Merr një kredi nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe provo sektorin më të përshtatshëm për investimet direkte. Plotësoni formularin që të kemi njohuri për identitetin tuaj dhe ne do t'ju kontaktojmë për hollësi të mëtutjeshme. Informatat janë falas dhe të paobligueshme, prandaj mos hezitoni dhe na kontaktoni.

Apliko tani për kredi

Lidhje të dobishme:

Firma shqiptare në diasporë Merrni Karte Krediti për sigurinë dhe të mirën tuaj Kosova moderne dhe Evropiane Merrni një kredi ne Zvicer pa humbur kohë Leasingu dhe kredia Blerja e kredisë tek Multicredit
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018