Merci de confirmer vos informations personnelles

Nom
Prénom
Code postal
J'accepte les conditions d'utilisation.Oui
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano
Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 6.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 366 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018