Kompania jone
Shuma që ju dëshironi:
CHF
Sa Kohë:
12 Muajt
24 Muajt
36 Muajt
48 Muajt
60 Muajt
72 Muajt
84 Muajt
Kosto mujore:
  1. Kompania jone

Kompania jonë

Multicredit besimi nuk është një fjalë e zbrazët. Ne jemi këtu që t'ju ndihmojmë dhe t'ju këshillojmë në procesin e aplikimit tuaj të kredisë që nga kontakti i parë. Kredia më e mirë është ajo që ju sqarohet dhe e kuptoni si duhet, prandaj ne punojmë haptas, sigurt dhe në mënyrë serioze.

Ne jemi specialistë të kredive

Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Vijeće specijalizirano
Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 6.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 366 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2018